top of page

ברוקראז 'לעסקים

עבור קונים ומוכרים

יש לנו מעל 25 שנות ניסיון בתיווך העסק המייצג קונים ומוכרים. מאת הנכס או הסכם הרכישה המניות, אנו מסייעים ללקוחות שלנו בהכנת חבילות הקצאת חכירה, הסדרי ההלוואות הפיננסיות, הסכמי העברה בתפוצה רחבה, משא ומתן ללא תחרות, תוכניות הכשרה ומעבר, ניהול נאמנות ושירותי הסליקה העסקית.

bottom of page