ניהול נכסים

טיפול מקצועי מותאם אישית

מאת מתחמי רכוש מסחרי גדול townhouses מגורים אחד, אנחנו לוקחים טיפול מקצועי של כל נכס אנו מנהלים. אנו מספקים את בעל הנכס עם דוח ניהול מפורט על בסיס מחזור שנקבע מראש. אנו לפקח על כל היבט של החכירה מתעודות ביטוח, מימוש אופציות, קנסות תשלום מאוחר, היתרי תפוסה, בקשות הקצאה לבעיות תחזוקה ותיקון.

ניהול נכסים