top of page

רכוש מסחרי

LEASING

רשת חזקה של מומחים אזור

אנחנו ממלאים חללים פנויים עם הדיירים איכות בשיעורי השוק כדי לשפר את ערכי הנכסים. השירותים שלנו כוללים נרחב שיווק בדואר ישיר באמצעות מסד הנתונים הדייר הבלעדי שלנו רשת הברוקר ושיווק באינטרנט.

bottom of page