top of page

אדון ועשר ייצוג

אנחנו כאן בשבילך

כדי לסייע לבעלי הבית שלנו הדיירים, אנו קובעים את המבנים החכירה הטובה ביותר במסגרת הזמן הנדרש להשלים את העסקה באופן מקצועי. אנו מעורבים באמצעות כל עסקת החכירה, כולל משא ומתן חדש החכירה, חידוש החכירה, ארגון מחדש, subleasing, ואת סיום החכירה. כמו כן אנו מסייעים בהסדרת שירותים נוספים, לרבות בחינת חכירה, שירותי התנחלות, תכנון אדריכלי ובנייה. הקמנו רשת חזקה של מומחים אזור בעסקאות אלה כדי לענות על הצרכים של הלקוחות שלנו.

bottom of page